Kraft Fysikk 2

Kraft er et læreverk i fysikk for programmfagene fysikk 1 og fysikk 2 på videregående skole.

Kraft for fysikk 2 ble lansert 25. april 2019.

Kraft fysikk2 forside

På nettstedet vil du finne:

 • interaktive oppgaver
 • repetisjonsoppgaver
 • løsningsforslag til repetisjonsoppgavene
 • filmer til videoanalyse
 • forsøkene fra boka
 • introduksjonsfilmer
 • fordypningsstoff

Innholdsfortegnelse Kraft 2

 • Introduksjon – Usikkerhet i målinger og beregninger
 1. Bevegelsesmengde
 2. Spesiell relativitetsteori
 3. Bevegelse
 4. Energi og krefter 
 5. Elektriske felt og krefter
 6. Magnetiske felt og krefter
 7. Induksjon
 8. Gravitasjon
 9. Kvantefysikk
 10. Partikkelfysikk
 11. Lyd

Forfatterne

Marit Sandstad, Janne-Christine Fossum, Henning Vinjusveen Myhrehagen, Hege Reiling Dellnes, Elise Bergli