Hookes lov

Start simuleringen ved å klikke på bildet nedenfor. Simuleringen åpner i en egen fane. 

Oppstart

 1. Velg «Stretch».
 2. Huk av boksene «Unstretched Length» og «Resting Position».
 3. Gjør deg kjent med simuleringen ved å variere «Spring Strength» og massene du henger på fjærene. 
 4. Forklar hvofor fjærkraften F er lik tyngdekraften mg.

Fjærstivhet

Du skal finne fjærstivheten til én av fjærene.

Nullstill alle størrelsene med den oransje knappe og huk av boksene «Unstretched Length» og «Resting Position».

 1. Velg en fjærstivhet på «Spring Strength 1». Du må ikke endre denne underveis.
 2. Hekt på loddet som er markert med 50 g.
 3. Bruk linjalen til å finne forlengelsen x av fjæra for denne massen.
 4. Regn ut forholdet mg/x.
 5. Gjenta for loddene som er markert med 100 g og 250 g.
 6. Anså en verdi for fjærkonstanten.

Ukjent masse

Nå skal du anslå verdien av noen ukjent masser.

Nullstill alle størrelsene med den oransje knappe og huk av boksene «Unstretched Length» og «Resting Position».

 1. Fortsett mes samme fjærstivhet på «Spring Strength 1». Du må ikke endre denne underveis.
 2. Hekt på det røde loddet med ukjent masse.
 3. Bruk linjalen til å finne forlengelsen x av fjæra for denne massen.
 4. Regn ut en verdi for massen til det røde loddet.
 5. Gjenta for det blå og grønne loddet.

 

Wave InterferenceKlikk på bildet for å starte simuleringen.

  

Nettressurser

Hookes lov – Ordliste

 • Bounce - Sprett
 • Large - Stor
 • Movable Line - Flyttbar linje
 • Resting Position - Likevektsposisjon med lodd
 • Small - Liten
 • Spring Strenght - Fjærstivhet
 • Stretch - Strekk
 • Unstretched Length - Likevektsposisjon uten lodd