Fjærstivheten til en stålfjær

Hensikten med denne øvingen er

 • å måle fjærstivheten til en stålfjær
 • å beregne usikkerheten i målingene

Forhåndsoppgaver

 1. Anta at du strekker en stålfjær. Tegn en figur som viser kreftene som er involvert, og skriv opp Hookes lov.
 2. Når fjæra er strukket 3,0 cm fra likevektspunktet, er kraften som virker på hånda, 1,6 N. Regn ut fjærstivheten til fjæra.
 3. Gjør rede for hvordan du kan bruke en Fx-graf til å finne fjærstivheten.

Framgangsmåte

 • Strekk fjæra og mål kraften ved 10 forskjellige forlengelser.
 • Regn ut fjærstivheten for hvert av målepunktene.
 • Bruk verdiene til fjærstivheten til å regne ut gjennomsnittet og usikkerheten i måleverdiene dine.
 • Bruk en grafisk metode til å finne fjærstivheten med usikkerhet.

 

04-01-fjær

Utstyrsliste

 • stålfjær 
 • kraftmåler