Loop

Hensikten med denne øvingen er

  • å undersøke bevegelsen til et legeme som beveger seg på en loopbane

Forhåndsoppgaver

  1. Et legeme beveger seg på en loopbane. Tegn en figur som viser kreftene som virker på legemet når det er i det øvre og det nedre punktet av loopen.
  2. Finn et uttrykk for høyden som du må slippe legemet fra for at det akkurat skal gå gjennom loopen. Hva må du måle for å finne denne høyden uten å gjennomføre forsøket?

Framgangsmåte

  • Gjør nødvendige målinger for å regne ut hvilken høyde du må slippe legemet fra slik at det akkurat går gjennom loopen. Finn usikkerheten i målingene.
  • Slipp legemet fra forskjellige høyder, og finn høyden som gjør at legemet akkurat går gjennom loopen. Mål denne høyden med usikkerhet.
  • Er det forskjell mellom den utregnede og den målte høyden? Hva skyldes i så fall dette?

 

Figur-04-øving-loop

Utstyrsliste

  • loopbane med kule eller vogn
  • linjal