Arbeid, energi og effekt

Filmen beskriver arbeid og definerer energi som evnen til å gjøre et arbeid. Den ser på kinetisk og potensiell energi og den ser på systemer der den mekaniske energien er bevart og systemer hvor den ikke er bevart. Til slutt forklares effekt. 

Rettighetshaver: CrashCourse