Sirkelbevegelse

Filmen forklarer jevn sirkelbevegelse og at farten er vinkelrett på radiusen mens akselerasjonen peker innover. Denne delen av filmen passer til kapittel 3 Bevegelse.

Resten av filem tar for seg setripetalkrefter og sentrifugalkrefter og passer dermed til kapittel 4 Energi og krefter. 

I siste den siste delen utledes likninger for perioden, frekvensen, farten og akselerasjonen til et legeme i jevn sirkelbevegelse. 

Rettighetshaver: CrashCourse